Tarihçemiz

Anasayfa
Tarihçemiz

Tarihçemiz

GÜR-DER

2005 Yılında  yardım sever hanımlar ile Ayşe Erbalcı Hanımefendi rehberliğinde kurulmuştur.

 

 

Amacımız:

Kız çocuklarının dini bilgi edinme haklarını yerine getirmelerinde Türk Diyanet Vakfı müfredatına bağlı kalarak;

 • Öğrenimlerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlamak,
 • Bu öğrenim haklarını yerine getirirken en sağlıklı ve özel dizayn edilmiş ortamları oluşturmak,
 • Onların  kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Kültürel donanımlarını arttırmak,
 • Her tür bilgide -özellikle dini bilgilerde- doğru bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak,
 • Hayata dair yeni ve doğru vizyon geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

HEDEF / 01

 • Kurs eğitimini bir ev sıcaklığında yapabilmek,
 • Ayda bir konusunda uzman kişilerle öğrencilerimizi buluşturmak,
 • Edindikleri bilgileri hayata geçirmelerinde rehberlik etmek,
 • Sorgulayan bir bakış açısıyla düşüncelerini ifade etme imkanı sağlamak.
 • Hayatlarında temel rollerle ilgili -kul, ümmet, evlat, komşu, kardeş, eş vb. rollerde- daha doğru davranış edinmelerine öncülük etmek,
 • Kursun kapasitesini genişletmek ve tam kapasite çalışması için gayret göstermek,
 • Görevlilerin sosyal haklarını dikkate alarak daha verimli bir eğitim için onların hayatını kolaylaştırmak,
 • Gerekliliği konusunda doğru dayanakları ortaya koyanların taleplerini gerçekleştirmek,
 • Onların gönüllülük ruhunu kavramaları için hayır çalışmalarında onlara görev vermek,
 • Kitap okuma alışkanlıklarını canlı tutmak için bu konuya özellikle özen göstermek,

Onlar adına değil onlarla birlikte iyiliklerin sayısını arttırmak için çalışmalar yapmak

VİZYON

Gençlerin İslami bilgilere ulaşmalarında onlara yardımcı olarak, İslami prensiplerin hayatın her noktasında belirleyici olması için eğitim modelleri geliştirmek, gençlerin kulluğun huzur ve güvenini yaşamalarına katkı sağlayacak bilgi ve birikimlerini arttırmaktır.

MİSYON

Dinin hayatın her alanına şekil veren ve hayatın kendisi olduğunu idrak ettirme, edinilen bilgilerin hayata geçirilmesine zemin hazırlama, hak ve sorumluluklar zincirini bir bütün olarak görme ve gösterme misyonunu gerçekleştirmektir.

İLKELER

 • Eğitimi öğretimin bir parçası olarak görmek,
 • Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını aramak,
 • Sürekli gelişmeye açık ve hatta ısrarlı olmak,
 • Verilen yetkileri doğru kullanmak,
 • Görevleri bir emanet sorumluluğuyla yerine getirmek,
 • Kursta rol alan her bireyi ekibin/bütünün bir parçası olarak görmek,
 • Yarının yetişkinlerini yetiştirdiğimizi ve onların hayatlarına anlam katan bilgileri onlara aktarmanın önemini daima hatırda tutmak,
 • Tarih bilincine ulaşmalarına özellikle dikkat etmek,
 • ‘Soru’nun bilginin anahtarı olduğu gerçeğini göz ardı etmemek,
 • Birlikte geçirilen zamanları verimli hale dönüştürmek,
 • Okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve canlı tutmak,
 • Kendilerini ifade etmelerine imkan hazırlamak ve dinleme alışkanlıklarını geliştirmek,
 • Düşüncelerinden dolayı kimseyi yargılamamak bunun yanı sıra doğru düşünceye ulaşmaları için gayret göstermek,
 • Ceza merkezli değil, ödüllendirme merkezli eğitimi tercih etmek,
 • Bilmek ve anlamak arasındaki köprünün sağlam kurulmasını sağlamak için araştırma çalışmalarını teşvik etmek,
 • Saygı ve samimiyet sınırlarını doğru belirlemek,
 • Tüm bireylere fırsat eşitliği çerçevesinde hareket etmek,
 • Başarıyı doğru zamanda doğru işler yapmak olarak tanımlamak ve başarı için sürece katılan herkesi yüreklendirmek.

PLANLAMA

Zaman, para, insan, bilgi kaynakları göz önünde bulundurularak, planlar yapıldı. Bu bakış açısıyla etkinlikler belirlendi.

Yıllık ana planlar yapıldı daha sonra üçer aylık periyotlara bölünerek gözden geçirildi.

Her ay detaylandırılarak gerçekleştirildi.

Görevli komisyon tarafından raporlar hazırlanarak arşivlendi.

NELER YAPTIK

Belirlediğimiz amaç, hedef, misyon, vizyon ve ilkeler doğrultusunda bu güne kadar yaptığımız çalışmaların kısaca özeti;

ROL MODEL

Hedeflerimize ulaşmak için konuyla ilgili hizmet veren kurumlarda gözlemci olarak bulunduk. Aziz Mahmut Hüda-i Kur’an Kursu’ndaki çalışmaların her aşamasını izledik.

LİDERLERİMİZ VE UZMANLARLA BİR ARAYA GELDİK

Tecrübelerin ışığında emin adımlarla ilerlemek için liderlerimizin fikirlerine sürekli müracaat ettik, konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmeleri yaptık.

GÖREV TANIMLAMALARI YAPTIK

Kursumuzda hizmet veren her kademedeki görevli için bir görev tanımı yaptık.

   Görev takip şablonları hazırladık.

ANA HATLARIYLA ÇALIŞMALARIMIZ

 • Kursun dizaynını yaptık,
 • Derslikleri düzenledik,
 • Mescidin ses sistemi dahil iyi bir donanımla seminerlere de hazırladık,
 • Bahçe düzenlemesini yaptık,
 • Kütüphane kurduk,

Spor sahası oluşturduk.

SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 • Seminerler düzenledik,
 • Özel gün ve geceleri görsel sunumlarla kutladık,
 • Kültürel çalışmaları ödüllendirmelerle destekledik,
 • Becerilerinin gelişmesi için halk eğitimde görevlilerle işbirliği yaptık,
 • Mezuniyet törenlerini görkemli kutlamalarla özendirici hale getirmeye çalıştık.

SOSYO-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 • Tarihi yerleri bilgi edinebileceğimiz uzmanların desteğiyle ziyaret ettik,
 • Aynı amaçla hizmet veren kurumları ziyaret ettik,
 • Kermesler düzenledik,
 • Dergi yayınladık,
 • Piyesler yaptık.