Eğitim Komisyonu

Anasayfa
Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu

GEREKÇE:

Eğitim konusu kursun varlık nedenidir.Dolayısıyla yapılan diğer tüm çalışmalar bu komisyonun çalışmalarıyla birebir bağlantılıdır ve bu komisyonun çalışmalarının doğru işleyebilmesi için gösterilen gayrettir.Bu nedenle tüm komisyonların bağlantılı çalışmak zorunda olduğu birimdir.Eğitimin planlanması,takip edilmesi,raporlanması ve verimliliğin maksimum düzeyde olabilmesi için revizyonlarla tekrar şekillendirmesi için kurulmuştur.

 

 KİMLERDEN OLUŞUR?

      Eğitim konusunda görev alacak 5 kişiden ve Resmi İdareciden oluşur.

 FAALİYETLERİ:

¨      Kursun tüm eğitim alanıyla ilgili bilgileri toplamak.

¨      Eğitim çalışmalarını organize etmek.

¨      Derslerin müfredat takiplerini yapıp,yapılan zümre toplantılarının raporlarını toplamak ve idareye teslim etmek.

¨      Görevlendirmeleri gözden geçirmek ve onaylanan planları gerçekleştirmek.

¨      Komisyon üyeleri görevlendirmeleri gözden geçirmek,gerekli revizyonları yapmakla sorumludur.

¨      Görevlendirmeleri rotasyon sistemiyle gerçekleştirmek.

¨      Komisyon çalışmalarını GÜR-DER iş birliği ile yürütür.

¨      Tüm komisyonlarla ilgili bilinç geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak.

¨      Sorumlulardan gelen raporları toplayarak tek rapor haline getirmek.

¨      Komisyonun  ilgili konularda şikayet ve önerilerini yazı ile idareye bildirmek.

 

YAPILANMASI:

¨      Bir ekip lideri ve üyelerden oluşur.

¨      Lider idareye,üyeler lidere karşı sorumludur.

¨      Komisyonun sorumluluk alanında görevlendirilen öğrenciler yardımcı eleman olarak nitelendirilir.

¨      Tüm yazı ve diyaloglar komisyon üyelerinin tamamının imzasıyla üst sorumluya iletilir.(Toplantı,istişare vb.)

 

RAPORLAMA:

¨        Rapor standart formlarla gerçekleştirilir.Her hafta toplantı yapılır ve her toplantı sonu bir rapor hazırlanır, idareye teslim edilir.