Görsel Yayın Komisyonu

Anasayfa
Görsel Yayın Komisyonu

Görsel Yayın Komisyonu

GEREKÇE:

Yapılan faaliyetlerin daha canlı tutulması ve zihinlere yerleşmesi, örnek teşkil etmesi açısından önemlidir.Kursun görsel faaliyet kaydını ve bilumum bu eksende yapılacak işleri daha kontrollü yürütebilmek amacıyla bu komisyon kurulmuştur.

 

 KİMLERDEN OLUŞUR?

      Bölüm hocalarından oluşur.

 FAALİYETLERİ:

¨      Kursta icra edilen tüm faaliyetlerin fotoğraf ve kamera kaydını yapmak ve PC ye aktarmak.

¨      Kurs Bültenini hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek,sorumluları takip etmek

¨      Yıl sonu için yıllık ve klip hazırlamak.

¨      Bütün veriler için arşiv hazırlamak.

¨      Görevlendirmeleri gözden geçirmek ve onaylanan planları gerçekleştirmek.

¨      Komisyon üyeleri görevlendirmeleri gözden geçirmek,gerekli revizyonları yapmakla sorumludur.

¨      Kursa maddi-manevi desteği olan insanlara teşekkür mahiyetinde sunumlar (yazı,plaket vs.) hazırlamak

¨      Görevlendirmeleri rotasyon sistemiyle gerçekleştirmek.

¨      Komisyon çalışmalarını GÜR-DER iş birliği ile yürütür.

¨      Tüm komisyonlarla işbirliği içinde çalışmak.

¨      Sorumlulardan gelen raporları toplayarak tek rapor haline getirmek.

¨      Komisyonun, ilgili konularda şikayet ve önerilerini yazı ile idareye bildirmek.

 

 

YAPILANMASI:

¨      Bir ekip lideri ve üyelerden oluşur.

¨      Lider idareye,üyeler lidere karşı sorumludur.

¨      Komisyonun sorumluluk alanında görevlendirilen öğrenciler yardımcı eleman olarak nitelendirilir.

¨      Tüm yazı ve diyaloglar komisyon üyelerinin tamamının imzasıyla üst sorumluya iletilir.(Toplantı,istişare vb.)

 

RAPORLAMA:

¨        Rapor standart formlarla gerçekleştirilir.Her hafta toplantı yapılır ve her toplantı sonu bir rapor hazırlanır, idareye teslim edilir.