Kültürel Faaliyet Komisyonu

Anasayfa
Kültürel Faaliyet Komisyonu

Kültürel Faaliyet Komisyonu

GEREKÇE:

     Kültür, bir ülke insanının beslendiği en büyük zenginliktir.Ve korunması gereken öncelikli varlıklarımızdandır.Tarihi sürecin içinde gizli olan tüm değerlerimizin farkına varılması,yaşatılması,bundan sonraki nesle aktarılması için bu komisyon kurulmuştur.

 

 KİMLERDEN OLUŞUR?

      Bölüm sorumlularından oluşur

.

 FAALİYETLERİ:

¨      Kültürel zenginliğimizle ilgili bilgileri toplamak.(Çanakkale haftası,İstiklal marşının kabulü vb.)

¨      Faaliyetleri planlamak (Program,yarışma,seminer gibi faaliyetleri öncesi,sırası,sonrası tekniğiyle planlamak.)

¨      Planları gözden geçirmek ve onaylanan planları gerçekleştirmek.

¨      Kaynak ve ihtiyaç analizini sürekli yapmak.

¨      Komisyon üyeleri görevlendirmeleri gözden geçirmek,gerekli revizyonları yapmakla sorumludur.

¨      Görevlendirmeleri rotasyon sistemiyle gerçekleştirmek.

¨      Uygulama aşamasında çalışmalarda görev alanları gözlemlemek.(Sınıf programlarının zamanında yapılıp yapılmadığını takip vb. )

¨      Kültürel bilincin oluşması için Eğitim Komisyonu ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

¨      Sorumlulardan gelen raporları toplayarak tek rapor haline getirmek.

¨      Komisyonun  ilgili konularda şikayet ve önerilerini yazı ile idareye bildirmek.

¨      Komisyon çalışmalarını GÜR-DER iş birliği ile yürütür.

 

YAPILANMASI:

¨      Bir ekip lideri ve üyelerden oluşur.

¨      Lider idareye,üyeler lidere karşı sorumludur.

¨      Komisyonun sorumluluk alanında görevlendirilen öğrenciler yardımcı eleman olarak nitelendirilir.

¨      Tüm yazı ve diyaloglar komisyon üyelerinin tamamının imzasıyla üst sorumluya iletilir.(Toplantı,istişare vb.)

¨      Yapılan programların (tiyatro,yarışma vb.) tüm dokümanları komisyon üyeleri tarafından toplanıp,idareye teslim edilir.

 

RAPORLAMA:

¨        Rapor standart formlarla gerçekleştirilir.Her hafta toplantı yapılır ve her toplantı sonu bir rapor hazırlanır, idareye teslim edilir.