Sosyal Etkinlik Komisyonu

Anasayfa
Sosyal Etkinlik Komisyonu

Sosyal Etkinlik Komisyonu

GEREKÇE:

     Biginin hayata yakın verilmesi ve eğitim-öğretimi gözlemlerle kalıcı hale getirilmesi için bir dizi çalışmalar yapılması zaruridir.İnsanoğlu sosyal bir varlıktır,gezi,piknik gibi öğrencilerin gelişmelerine önemli katkılar sağlayan faaliyetleri gerçekleştirmek,bu çalışmaları düzenli şekilde yapabilmek için kurulmuştur.

 

 KİMLERDEN OLUŞUR?

      Bölüm sorumlularından oluşur.

 

 FAALİYETLERİ:

¨      Sosyal faaliyetlerle ilgili bilgi toplamak.

¨      Faaliyetleri planlamak.(Gezi,piknik,panayır vb.)

¨      Planları gözden geçirmek ve onaylanan planları gerçekleştirmek.

¨      Kaynak ve ihtiyaç analizini sürekli yapmak.

¨      Komisyon üyeleri görevlendirmeleri gözden geçirmek,gerekli revizyonları yapmakla sorumludur.

¨      Görevlendirmeleri rotasyon sistemiyle gerçekleştirmek.

¨      Komisyon çalışmalarını GÜR-DER iş birliği ile yürütür.

¨      Daha verimli etkinlikler için eğitim ve kültür komisyonlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

¨      Sorumlulardan gelen raporları toplayarak tek rapor haline getirmek.

¨      Komisyonun  ilgili konularda şikayet ve önerilerini yazı ile idareye bildirmek.

 

 

YAPILANMASI:

¨      Bir ekip lideri ve üyelerden oluşur.

¨      Lider idareye,üyeler lidere karşı sorumludur.

¨      Komisyonun sorumluluk alanında görevlendirilen öğrenciler yardımcı eleman olarak nitelendirilir.

¨      Tüm yazı ve diyaloglar komisyon üyelerinin tamamının imzasıyla üst sorumluya iletilir.(Toplantı,istişare vb.)

 

RAPORLAMA:

¨        Rapor standart formlarla gerçekleştirilir.Her hafta toplantı yapılır ve her toplantı sonu bir rapor hazırlanır, idareye teslim edilir.